Ahşap Taşıyıcılı Merdiven

Beton veya demir merdiven olmayan merdiven boşluklarında uyguladığımız bir sistemdir. Ahşap taşıyıcılı merdivenler dubleks evlerde her kat yüksekliğine ve her boşluğa uygulanabilir. Ahşap taşıyıcılı merdivenler kendi kendini taşıdığı için önemli ölçüde yer kazancı sağlamaktadır. Montajlaması kolay ve kısa sürede yapılmaktadır. Taşıyıcılar çelik ya da ahşap konstrüksiyon, basamaklar tamamı masif ahşap, korkuluklar sizin isteğiniz doğrultusunda çeşitlendirilir. Ahşap taşıyıcılı merdivenler tamamı masif ahşaptan imal edilip birçok renk seçeneği ile çok kısa sürede imalatı yapılıp montaj edilir. Ahşap taşıyıcılı merdivenler, altından veya ortadan tek taşıyıcılı olarak yapılabileceği gibi, merdiven altından çift omurgalı da yapılabilir. Basamak kalınlığımız  esneme ve gıcırtıları önlemek için beton üstü uygulamaya göre 1-2 cm daha kalınlaştırılmıştır. Basamak imalatını kendimiz yaptığımız için istediğimiz basamak kalınlığını uygulayabiliyoruz.  Ahşap merdivenlerimiz yerinde röleve alındıktan sonra atölyede oluşturduğumuz stantta merdivenin birebir planı çıkarılır.  Daha sonra plana göre taşıyıcılar ve omurgalar oluşturulur. Bu taşıyıcıları imalatı yapılan basamaklar monte edildikten sonra müşterimiz arzu ederse merdiveni atölyemizde gelip görebilir kontrolünü sağlayabilir. Müşteri onayından sonra merdivenin cila aşamasına geçilir.  Cilası biten ahşap merdivenimiz kurulacak evdeki fayans, parke vs. işlemlerin sırasına göre uygun bir zamanda montajı gerçekleştirilir.  Boşluğa kurulacak merdivenlerde bir diğer husus ise katlar arasındaki tavan boşluğudur. Tavan boşluğu iyi hesaplanmadan merdiven kurulursa tekrar yapılan Kırım merdivene zarar verebilir. Eğer tavan betonu kırılmadıysa öz ahşap personeli yerinde keşif yaparak kırılacak alanı belirler. Tavan kesildikten sonra gelir net ölçü alır. Ahşap merdiven fiyatları istenilen ağaç cinsine göre farklılık gösterir. Meşe, sapelli, kayın, çam, kestane. Her kerestenin fiyatı ve işçiliği farklı olduğundan fiyatı da ona göre farklı çıkmaktadır. Meşe ağacı en sert ağaçlardan biridir. Meşe ağacı birbirine eklenirken parçaların birbirine tam değmesi sağlanmalıdır. O yüzden en ufak bir eğrilik zamanla ek yerlerinde açma yapar. Sapelli ağacı çift taraflı karşılık verir, yani makineden geçerken parça kaldırır. Bu ağacı merdivenci ustası nasıl işleyeceğini bilir. Kayın ağacı bunlara göre biraz daha yumuşaktır. Meşeye yapılan zımpara kayın ağacını çizer. Cilanın altında bu çizikler çok belli olur. Bu şekilde her ağacın da insanlar gibi farklı karakterleri vardır. 
It is a system that we apply in stairwells without concrete or iron stairs.  Wooden carrier stairs can be applied to every floor height and every space in duplex houses.  Since the ladders with wooden carriers are self-supporting, they provide significant space savings.  Its assembly is easy and done in a short time.  The carriers are of steel or wooden construction, the steps are all solid wood, and the balustrades are diversified according to your wishes.  Wooden carrier ladders are all made of solid wood and can be manufactured and assembled in a very short time with many color options.  Ladders with wooden carriers can be made with a single carrier from the bottom or the middle, or they can be made with double ribs under the stairs.  Our step thickness is 1-2 cm thicker than on concrete application to prevent stretching and squeaking.  Since we manufacture the steps ourselves, we can apply the step thickness we want.  After our wooden stairs are taken to the relay on site, the exact plan of the staircase is drawn at the stand we have created in the workshop.  Then, carriers and backbones are created according to the plan.  After the steps manufactured with these carriers are mounted, if our customer wishes, they can come and control the ladder in our workshop.  After customer approval, the ladder's polishing stage is started.  Our wooden ladder, whose polish finishes, will be used in the house where the tiles, parquet etc. will be installed.  It is assembled at an appropriate time according to the sequence of operations.  Another issue in the stairs to be installed in the space is the ceiling space between the floors.  If the ladder is installed without calculating the ceiling space well, it may damage the rebuilt Crimean ladder.  If the ceiling concrete is not broken, the self-wood staff determines the area to be broken by making an on-site exploration.  After the ceiling is cut, the income takes a net measure.  Wooden stairs prices vary according to the desired tree type.  Oak, sapele, beech, pine, chestnut.  Since the price and workmanship of each timber is different, the price is different accordingly.  The oak tree is one of the hardest trees.  When joining the oak tree, it should be ensured that the parts touch each other.  Therefore, the slightest curvature will open in the joints over time.  Sapelli wood responds double-sided, that is, it lifts the part as it passes through the machine.  The ladder master knows how to handle this tree.  Beech wood is a little softer than these.  Sanding on oak will scratch the beech wood.  These scratches are very visible under the polish.  In this way, every tree has different characters like humans.

https://youtu.be/nckgD8pRW8c

https://youtu.be/Yb2eVcyAII4

 

 

 

Back to Top