Beton Üstü Ahşap Basamak

Merdivenlerinizi yerinde şablon çıkararak hatasız  merdiven imalatı yapmaktayız. Beton üstü merdivende basamak yüksekliği montaj sıarsında ayarlanabilmektedir. Böylece merdiveni çıkarken ayak takılmasını önlemiş oluruz. Ahşap merdivende kullanılacak malzeme çoğu zaman hesaplı olması istendiğinden müşterilerimiz masifpan denilen hazır malzemelere yönelmektedir. Masifpanın üretim şekli nedeniyle ahşap basamak yapımına uygun değildir. Basamak yerine montaj yapıldıktan kısa bir süre sonra betondan aldığı nemle dönemye başlar. ilk yapıldığında alındaki malzemeye oturan basamak dönmenin etkisiyle rıhtla arasındaki mesafe açılır. Merdiveni kullananlar basamağa bastıkları anda basamak rıhta sürterek kanala oturur. Bu da istemediğimiz gıcırtıya neden olur. Bunun önüne geçmenin tek yolu masifpanı evimize sokmamaktır. Merdiven fırına girmiş kerestelerden üretilmelidir. Bu üretim esnasında parçaların güzel kesilmesi, kullanılan tutkalın kalitesi, lataların birbirine yapıştırma şekli de önemlidir. İmalat sonrasında renk ve cila işlemlerinin ardından merdivenimiz montaja hazır hale gelir.Beton üstü kaplama merdivenler montajından önce kat yüksekliğine göre kotlandıktan sonra montaja başlanır. Böylelikle rıhtlar arasındaki dengesizlikler giderilmiş olur. Piyasa merdivencileri betona göre teraziye bile bakmadan basamak montajı yaptıklarından çoğu kez merdiven evlerde ikinci kez yapılmaktadır. Merdiven işi ayrı bir sanattır. Günümüzde parkeciler, mobilyacılar ve hatta demirciler bile bu işe soyunduklarından boşu boşuna ahşap malzemeler ziyan edilmektedir.

Back to Top