Beton Üstü Ahşap Merdivenler

Eviniz ister İstanbul’da ister başka bir şehirde olsun mutlaka gelip yerinde şablon çıkarılması gerekir. Öz Ahşapta merdiven imalatında sadece fırına girmiş kerete ile merdiven imalatı yapılmaktadır . Beton üstü merdivenin basamak yüksekliği montaj sıarsında ayarlanabilmektedir. Böylece merdiveni çıkarken ayak takılmasını önlemiş oluruz. Ahşap merdiveni kullananlar genelde hep bir gıcırtıdan bahsederler. Bunun nedeni kullanılan malzemenin kuru olmamasıdır. Gıcırtının nedenini şu şekilde açıklayabiliriz; montajdan bir zaman sonra dönmüş basamağın uç tarafı yukarı doğru bir eğimle bükülür. Basamağa bastıkları anda basamak rıhta sürterek kanala oturur. Bu da istemediğimiz gıcırtıya neden olur. Merdiven fırına girmiş kerestelerden üretilmelidir. Bu üretim esnasında parçaların güzel kesilmesi, kullanılan tutkalın kalitesi, lataların birbirine yapıştırma şekli de önemlidir. İmalat sonrasında renk ve cila işlemlerinin ardından merdivenimiz montaja hazır hale gelir.Beton üstü kaplama merdivenler montajından önce kat yüksekliğine göre kotlandıktan sonra montaja başlanır. Böylelikle rıhtlar arasındaki dengesizlikler giderilmiş olur. Piyasa merdivencileri betona göre teraziye bile bakmadan basamak montajı yaptıklarından çoğu kez merdiven evlerde ikinci kez yapılmaktadır. Merdiven işi ayrı bir sanattır. Günümüzde parkeciler, mobilyacılar ve hatta demirciler bile bu işe soyunduklarından boşu boşuna ahşap malzemeler ziyan edilmektedir.

Back to Top