Lake Tornalı Küpeşte

Bir merdivene cazibe katmak için küpeşte en önemli unsurdur. Küpeşteleri üretirken müşterimizin isteğine belirlenen göre torna kalınlıkları, modeli, yüksekliği, küpeştenin kalınlığı gibi ayrıntılara dikkat edilir. Lake tornalı küpeştenin fiyatları üzerinde kullanılan ahşap küpeşteye göre değişir. Küpeşte gürgen, sapelli, meşe, iroko, kestane veya tik ağacından yapılabilir. Her ağacın farklı renk tonları vardır. Torna kısımlarındaki lake boya kısmında müşterimizin diğer lake imalatlarından bir örnek veya bir ral kodu alınır. Lake tornalar da bu renge göre boyanır. Lake tornalarda ve süpürgeliklerde kompenatlı boyalar kullanıldığından zamanla sararma yapmaz.

Küpeştede dikkat edilecek bir diğer husus da kullanılan ağaçtır. Merdivenci ve küpeşteci ustalar genellikle tornalar boya olacağı için yaş malzeme kullanarak boyama yapmakta bu da zamanla boyanan lake tornanın çatlamasına ve yamulmasına hatta içinden kurt çıkmasına neden olmaktadır.

Kimi merdivenci firmalar da ucuz çam ağacından veya köknar ağacından torna imalatı yapıp bunun üzerine lake boya atmakta, bu da zamanla ağaçtaki damarları göstererek küpeştenin kalitesini düşürmektedir.

Lake tornalı küpeşteyi yapacak olan küpeşteci ustası ahşap merdivende tornaları montaj yapacağı yerleri titizlikle işaretlemelidir. Başlangıç babasının merkezini, üst kat betonunun yanından geçen küpeşte genişliğini iyi hesaplamalıdır. Gelişi güzel delinip takılan tornalar tekrar sökülmek istenirse basamaklar boşu boşuna delinmiş olacaktır.

Lake tornalar basamak kenarındandan en az 2 cm içeriden montaj yapılmalıdır. Basamak delinirken matkap ucunun alttan çıkmamasına dikkat edilmelidir. Basamağı delerken de matkap ucunu düz tutmak lake tornanın montaj sonrasında düz durması için önemlidir. 
 

The handrail is the most important element to add charm to a staircase.  While producing handrails, attention is paid to details such as lathe thickness, model, height, and the thickness of the handrail, which are determined according to the customer's request.  The prices of the lacquered turned handrail vary according to the wooden handrail used.  Handrails can be made of beech, sapele, oak, iroko, chestnut or teak.  Each tree has different color tones.  In the lacquer paint section of the turning parts, a sample or a ral code is taken from other lacquer productions of our customer.  Lacquer lathes are also painted according to this color.  Compensated paints are used in lacquered lathes and baseboards, so it does not turn yellow over time.

 Another point to be considered in the handrail is the wood used.  Stair and handrail masters usually paint using wet materials as the lathes will be paint, which causes the lacquered lathe painted over time to crack and warp, and even worm out.

 Some ladder firms also manufacture lathes made of inexpensive pine tree or fir wood and paint over it, which reduces the quality of the handrail by showing the veins in the tree over time.

 The handrail master who will make the lacquered turned handrail should carefully mark the places where the lathes will be assembled on the wooden ladder.  The beginning should calculate well the center of his father and the width of the handrail passing by the upper floor concrete.  If the lathes, which are drilled and installed, are desired to be disassembled again, the steps will be drilled in vain.

 Lacquered lathes should be mounted inside at least 2 cm from the edge of the step.  While drilling the step, care should be taken that the drill bit does not protrude from the bottom.  Keeping the drill bit straight while drilling the step is important to keep the lacquered lathe straight after assembly.

 

https://youtu.be/5K7kJyH4NQU

Back to Top