Yandan Montaj Küpeşte

Yandan montajlı küpeşte, merdiven daralmaması için basamaklara yandan bağlanan tornalarla gerçekleştirilir. Yandan bağlanan tornaların uç kısmına düz bırakmamak için damlalık denilen ufak bir torna yapılır. Damlalıklı tornalar merdivene montaj yapılırken özel ahşap makaralar kullanılır. Bu makaralar ile torna monte edilirken iki yönlü teraziye bakılır. Küpeşteci usta için basamak üstüne takılan tornalı küpeşteden daha zor bir montajı vardır. Yandan montajlı tornalar tarihi eser projelerde genellikle birbirine benzer. Tornanın boğumlu yerleri kumpas ve pergel ile ölçülerek aslına uygun eskisine göre imalatı yapılır. Bu şekilde anıtlar yüksek kurulundan onay alınabilir. Tarihi eser restorasyonlarında genellikle yandan montajlı küpeşte uygulaması yapılır

Back to Top