Basamak Bitiş Profilleri

Basamak Bitiş Profilleri son çıkış basamağını üstteki parke veya seramikle birleştirmek için kullanılır. Parke veya seramikle aynı seviyede alıştırılırsa geçişlerde ayak sürtmemiş olur.

Back to Top